shubhodaya

Subhodaya

shubhodaya

SHUBHODAYA

 

Shubhodaya Mikoriza ve seri üretim teknolojisi, Hindistan Hükümeti Biyoteknoloji Dairesi tarafından maliyeti karşılanan ve TERI (The Energy and Resources Instıtute) tarafından yürütülen 15 yıllık çalışmanın sonucudur.

Seri üretim teknolojisi için genetik olarak kararlı, saf Glomus Mikoriza kültürleri gerekmektedir.

Shubhodaya 3 farklı Glomus Mikoriza Mantarının konsorsiyumudur.

Bu türler saftır ve genetik olarak modifiye edilmemiştir.

TERI ve DBT onaylı uluslararası patentli bir teknolojiyle yapılan üretim modern laboratuvarda (in-vitro), steril koşullarda, katı kalite kontrol kıstaslarında gerçekleşmektedir. Bu teknoloji  mantar sporlarının çapraz kirlenme olmadan saflığını sağlamaktadır. Satışa sunulan ürün beyaz edilen sayıda bulaşıcı propagül ve taşıyıcı materyalden oluşmaktadır.

Shubhodaya, kökün içinde depolama organı (vesikular) ve besin taşıyıcı kollar (arbuskular) oluşturarak yaşayan Endomikoriza kategorisindedir.

Shubhodaya Mikorizanın Özellikleri

 • PH seviyesi çok farklı topraklarda (4-9) ve farklı iklim koşullarında etkin performans gösterir
 • Doğadaki bitkilerin %95’i ile simbiyotik yaşam kurar
 • Simbiyotik yaşam devam ettiği sürece bitkiyi beslemeye devam eder
 • Bitki köküne bulaşmış Shubhodaya bir yıl süreyle aktif kalır
 • Bitki köküne bulaşmamış Shubhodaya 4-14 pH, -10oC – +60oC aralığındaki toprakta 2 hafta süreyle canlı kalabilir
 • Genetiği değiştirilmiş materyal içermez
 • Çevre dostu, tehlikesiz maddedir ve toksik değildir
 • Geleneksel yöntemlerle üretilen VAM’a göreceli olarak seri üretilebilir
 • Oda sıcaklığında 24 aylık uzun raf ömrü vardır
 • Steril koşullarda üretildiğinden diğer organizmalarla çapraz bulaşma olmaz
 • Formülasyon ve uygulama teknikleri son kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır
 • Shubhodaya Mikoriza organik tarım uygulamalarında kullanılabilir. Bu amaçla ADITI tarafından sertifikalandırılmıştır
 • Uygulaması çok kolaydır
 • Çevre dostudur
 • Ekonomiktir

 

Shubhodaya Mikorizanın Faydaları

 

 • Topraktaki potas, fosfor, azot, sülfür gibi makro besleyicileri ve  bakır, çinko, manganez ve demir gibi mikro-besleyicileri ve suyu geniş alanlardan bitkiye taşır.
 • Toprakta bulunan ve bitki tarafından alınamayan besinlerin ve suyun alımını sağlar.
 • Fotosentezi arttırarak bitki gelişimini hızlandırır.
 • Verimi (%15 – %50) arası artırabilir.
 • Hareketsiz  besleyicilerin bitki tarafından alımını artırdığından kimyasal gübre kullanımında %50’ye varan ekonomi sağlayabilir.
 • Bitki büyüme hormonlarını tetikleyerek bitkiyi daha canlı ve sağlıklı geliştirir.
 • Aphanomyces, Cylindrocladium, Fusarium, Macrophomina, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinium, Verticillium ve Thielaviopsis gibi toprak kaynaklı patojenlerin ve çeşitli nematotların biyolojik kontrolünde oldukça önemli bir etkiye sahiptir.
 • Bitkinin su stresine, tuzluluğa ve kirli ortama karşı direncini artırır.
 • Aşırı sıcak ve soğuklarda ve gece gündüz sıcaklık farklılıklarında bitki stresini azaltır.
 • Tuzlu toprak koşullarına dayanıklılığı artırır.
 • Toprağın yapı ve dokusunu iyileştirerek doğal verimliliği yeniden canlandırır.
 • Diğer biyolojik gübreler veya bakterilerle kullanıldığında büyümede sinerji oluşturur.