sulfero

Sulfero Max

sulfero

SULFEROMAX

 

 

Sülferomax, 800gr/lt de elementel formda kükürt( S ) içeren mikronize bir üründür.

Sülferomax’ın moleküler büyüklüğü 0-1,5mikron arasındadır. Bundan dolayı toprakta hareketi hızlı ve kolaydır. Uygulamadan hemen sonra toprakta çalışmaya başlar.

Sülferomax, yüksek pH’dan dolayı toprağın alamadığı makro; azot, fosfor potas vb. ve mikro; çinko, demir, kobalt, mangan gibi besin elementlerinin alımını kolaylaştırır. Elementel kükürt formunda olduğundan sülfat ve benzeri bağlı kükürt formlarından yaklaşık 4 kat daha etkidir.

Sülferomax, Toplam kükürt (S) içeriği  % 80’dir, bu oran toplam SO3 (kükürttrioksit) kaynağı olarak % 200 düzeyine karşılık gelmektedir. Elementel S formunda olması sebebiyle toprak ıslahında kullanılabilecek etkin bir üründür. Sera örtüsüne zarar vermez. Kullanım miktarları toprak PH düzeyi ve yapısına göre farklılıklar gösterir.

Sülferomax, kireçli ve aşırı kireçli topraklarda kireci kırar. Toprağın tuzluluğunu azaltır ve önler.

Sülferomax,toprak pH sının düzenlenmesinde en uygun ve en etkili üründür.

Sülferomax, sera örtülerine zarar vermez.

 

Sülferomax Nerelerde Kullanılır?

• Bitkilerin donmaya karşı direncini arttırır.

• Gece ve gündüz arasında oluşan sıcaklık farklarından bitkilerin etkilenmesini azaltır.

• Ekim öncesi ve ekim anında kullanılabilir.

• Bitkinin tüm gelişim dönemlerinde kullanılır.

• Bazı kök ve yaprak mantarlarına çok iyi gelir.

• Toprak ıslahında ve toprak PH düzeyini ayarlamada etkin üründür.

• Organik tarımda; toprak ıslahında izin verilen nadir maddelerden birisidir.

• Bitkilerin daha erken olgunlaşmasını sağlar.

• Ürünün gerekli olan iz elementlerinin alımını kolaylaştırır ve ürün verimini arttırır.

• Kuraklığa karşı toprağın direncini arttırır, toprağın nemini korumasına yardımcı olur.

• Vitamin H ve B1’in yapı taşıdır.

• Bitkilerin gerekli olan iz elementlerinin alımını kolaylaştırarak ürün verimini arttırır.

 

sulfero_garanti